Modra je pripravená na zimnú sezónu

728

O týždeň by podľa predpovede počasia mohlo v Modre snežiť. Mestská spoločnosť Služby Modra pripravila pre nadchádzajúcu zimnú sezónu niekoľko noviniek:

  • zásobníky na posypovú soľ

-nájdete ich pri zastávkach SAD, školách či škôlkach a v prípade potreby ich môžete použiť

  • ranná pohotovosť pri odhŕňaní

-pripravujeme včasné odhŕňanie chodníkov a zastávok SAD tak, aby boli pripravené už v skorých ranných hodinách pre všetkých, ktorí idú do práce

  • posily pre prípad kalamity

-zazmluvňujeme stroje do rezervy pre prípad kalamity, aby sme zvládli odhŕňanie snehu efektívnejšie a rýchlejšie ako v minulosti

Modra má v kompetencii údržbu ciest III. a IV. triedy a chodníkov v majetku mesta. V častiach Kráľová, Harmónia a na Piesku bývajú tieto práce zabezpečované dodávateľsky. Cesty II. triedy sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a tie udržiavajú prostredníctvom vlastných kapacít. Ide o takzvané hlavné ťahy a to ulice Štefánikovu, Dukelskú, Dolnú, Štúrovu, Hornú, cesty medzi Modrou a miestnymi časťami Kráľová, Harmónia a Piesok, časť Trnavskej ul. v smere na Trnavu, Partizánsku ulicu v smere do Dubovej a Puškinovu ulicu.

„Ako každoročne, i na začiatku nadchádzajúcej zimnej sezóny prosíme obyvateľov o zhovievavosť a trpezlivosť. Každú vzniknutú situáciu budeme samozrejme riešiť operatívne,“ dodáva konateľ spoločnosti Služby Modra Jakub Liška.

Kontakt na dispečing zimnej údržby: +421 903 406 211.

Zdroj: Modra