Modra varí pre seniorov

1736

Modra začína variť obedy pre seniorov v jedálni na Základnej škole Ľ. Štúra. Obedy si môžu seniori nahlásiť telefonicky na čísle 0918 726 496.

Mestské centrum sociálnych služieb zabezpečí rozvoz obedov v jednorazových obaloch. Ak poznáte vo svojom okolí seniora, ktorý je v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebuje donášku stravy, posuňte mu túto informáciu, prípadne pomôžte stravovanie vybaviť.

Zdroj: Modra