Modranské Fašiangy a súťaž vo varení kapustnice

619
Modranské Fašiangy a súťaž vo varení kapustnice
Modranské Fašiangy a súťaž vo varení kapustnice

Kultúrne centrum Modra pre vás pripravuje celodenné podujatie Fašiangy v Modre, súčasťou ktorého je už tradične obľúbená súťaž vo varení kapustnice. Už teraz sa môžu prihlasovať súťažné tímy!

Prihlášky: do 2. februára 2024 (kancelária KC Modra, Sokolská 8, alebo e-mailom na: kontakt@kcmodra.sk)
Miesto konania: priestranstvo pred Kultúrnym domom Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra
Deň konania: 10. február 2024
Doba varenia: 9.00 h – 12.00 h
Začiatok ochutnávky: od 12.00 h
Vyhodnotenie: o 14.30 h

Návštevníci podujatia 

Podmienkou pre vstup na podujatie a degustáciu kapustníc je zakúpenie vstupenky v deň konania podujatia. Predaj vstupeniek sa začne od 9.00 h priamo na podujatí, cena vstupenky je 7 eur. Návštevník dostane k zakúpenej vstupenke 1x misku a 1x lyžicu. Vstupenkou návštevník hodnotí najlepšiu kapustnicu (zakúpenú vstupenku nie je možné vrátiť).

Súťažné družstvá pozostávajú z max. 4 členov, kapustnica sa varí výlučne na dreve za každého počasia priamo na mieste konania súťaže.

Každé družstvo si zabezpečí: technické zázemie (veľký kotol, sekera, stôl a pod.), 1 družstvo = 1 kotol (minimálne 25 litrový), vlastné suroviny na varenie (nie je dovolené používať predvarené suroviny) a plech pod kotol (zabránenie znečistenia plochy).
Organizátor zabezpečí: drevo do kotlov, päť pecňov krájaného chleba, nádoby na hodnotiace vstupenky, naberačku (1 naberačka = 1 degustačná porcia), kultúrny program. Suma 1 euro z každej predanej vstupenky bude prerozdelená po ukončení súťaže, medzi všetky súťažiace družstvá.

Hodnotenie kapustnice

Návštevníci: po degustácii vhodí návštevník vstupenku do nádoby družstva s kapustnicou, ktorú považuje za najlepšiu. Vyhráva družstvo, ktoré nazbiera najviac hodnotiacich vstupeniek. Návštevníci určujú iba jedného absolútneho víťaza.
Odborná porota: degustuje kapustnice všetkých družstiev, hodnotí chuť, použité suroviny, prípravu a celkový dojem. Členovia poroty udelia prvé tri miesta pre súťažiacich – ceny poroty.