V Malackách sa môžu podávať žiadosti o prijatie dieťaťa do jaslí

660

Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do jaslí v Malackách, môžu podávať žiadosti o prijatie. Formulár žiadosti na stiahnutie je dostupný TU. Podmienkou prijatia je  trvalý pobyt aspoň jedného zákonného zástupcu a dieťaťa v  Malackách. V opačnom prípade je rozhodujúca voľná kapacita zariadenia. 

Projekt zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov,  sa v týchto dňoch  dokončuje. V areáli materskej školy na Bernolákovej ulici vyrástol nový samostatný pavilón pre dve triedy po 10 detí. Úlohou zariadenia je poskytovanie komplexnej celodennej starostlivosti o deti vo veku od jedného do troch rokov. Zabezpečuje stravovanie, opateru, výchovnú starostlivosť a vzdelávacie aktivity s ohľadom na vek, zdravotný stav a individuálny stupeň psychosomatického vývinu. Jeho cieľom je rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, osvojenie návykov a jeho socializácia. 

Služba je poskytovaná dieťaťu, ak jeho rodič:

•             sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole,

•             sa pripravuje na trh práce, alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce,

•             vykonáva zárobkovú činnosť. 

Je potrebné ho vypísať a poslať na adresu Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Ak máte otázky, môžete ich poslať mailom na adresu detskejasle@malacky.sk

Zdroj: malacky.sk