Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Pri kríži v Dúbravke prejde obnovou

746

Najskôr nové striedačky, budúci týždeň aj nový vstup, bočné presietenie či obnova mantinelov a vyčistenie povrchu. Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Pri kríži v Dúbravke prejde zmenou. Projekt vznikol v rámci takzvaných poslaneckých priorít.

Dúbravskí poslanci pripravili počas tohto roka svoje priority, zmeny vo verejnom priestore. Každý z miestnych poslancov mohol v súvislosti s verejným priestorom a jeho obnovou rozhodnúť o sume päťtisíc eur. Niektorí poslanci sa spojili, aby mohli podporiť projekt vyššou sumou. Štyria poslanci si obnovu športoviska vybrali za svoju prioritu. Do projektu sa spojili poslanci Mária Belicová, Juraj Štekláč, Branislav Semančík, Dávid Béreš.

Zdroj: Dúbravka