My sme SAV je najväčšie popularizačné podujatie Slovenskej akadémie vied

203

Počas dvoch dní 14. a 15. júna 2024 sa na Hviezdoslavovom námestí – v stánkoch aj na pódiu – predstavia vedecké osobnosti a ich výskumy tak trochu inak. Najmä piatkový dopoludňajší program je zameraný na žiakov škôl.

Vedci SAV odhalia aj svoje skryté talenty, ktoré s vedou nesúvisia, a to na hlavnom pódiu. Slovenská akadémia vied si pripravila bohatý program, ktorý sa bude niesť v duchu hesla „made by SAV“. Všetko, čo uvidíte, bude doslova z našej dielne – od hudby, tanca, cez humor a tak trochu aj mágiu až po samotnú vedu. Tá bude dominovať predovšetkým v stánkoch pri prezentácií zaujímavých pokusov, vysvetľovaní rôznych javov, ale aj plánovanej interaktivite, ktorú pre Vás chystáme. Uvidíte vedu, ktorej budete rozumieť. Dokonca sa jej môžete aj dotknúť…