Začína 14. ročník konferencie umenia vo verejnom priestore 

1518
Na 14. ročníku konferencie otvoríme tému umenia vo verejnom priestore 
Na 14. ročníku konferencie otvoríme tému umenia vo verejnom priestore 

V utorok 26. septembra 2023 sa uskutoční 14. ročník odbornej konferencie pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorú organizuje Bratislavský samosprávny kraj a Academia Istropolitana Nova. Konferencia pod názvom Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja: stav, ochrana, vízia sa bude konať v kinosále Slovenskej národnej galérie v Bratislave so začiatkom o 9:00 hod. 

Fenomén umeleckých objektov, ktoré sa nachádzajú vo verejnom priestore, si získava v ostatnom období čoraz viac pozornosti. Dramaturgia tohtoročnej konferencie sa zameriava na viaceré aktuálne otázky. Aký je aktuálny stav umenia vo verejnom priestore? Čo sa robí pre jeho zachovanie? Existuje konkrétna vízia, ako k nemu pristupovať v budúcnosti?

Konferenciu môžete sledovať online

Program predstaví mapovanie umenia, kunsthistorický výskum ako aj cenné nálezy v Bratislavskom samosprávnom kraji, starostlivosť o umelecké diela v Košickom samosprávnom kraji, meste Trnava a ďalších slovenských samosprávach. Odznejú tiež príspevky, ktoré priblížia obnovenie dvoch významných mestských fontán, koncept využitia umenia v architektúre na príklade rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie, stratégiu hlavného mesta SR a  výskumný a popularizačný projekt Galérie mesta Bratislavy Umenie mesta.

Príbehy záchrany umeleckých diel odprezentujú dcéry významných slovenských umelcov/-kýň Juraja Gavulu a Erny Masarovičovej, ako aj zástupca korporátneho aktéra, ktorý participoval na záchrane jedného z diel. Príklad dobrej praxe zo zahraničia a koncepciu starostlivosti o diela vo verejnom priestore predstaví zástupkyňa Galérie hlavného mesta Prahy.   

Bratislavský samosprávny kraj sa téme venuje komplexne prostredníctvom svojho dlhodobejšieho projektu Umenie vo verejnom priestore kraja. V rámci neho postupne mapuje a reštauruje umenie nachádzajúce sa v budovách a areáloch vo svojom vlastníctve a pracuje na príprave online mapového portálu. 

Konferencia je pripravovaná v spolupráci s partnermi Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a Slovenskou národnou galériou. 

Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať na prihlasovacom online formulári.    

Podujatie je realizované v hybridnom formáte, okrem prezenčnej účasti je možné program sledovať aj cez livestream priamo na youtubovom kanáli