Bratislavský kraj zachraňuje umelecké diela. Verejný priestor rozžiarilo zreštaurované dielo Erny Masarovičovej

1208
Verejný priestor rozžiarilo zreštaurované umelecké dielo Erny Masarovičovej
Verejný priestor rozžiarilo zreštaurované umelecké dielo Erny Masarovičovej

Sochy a plastiky v parkoch, reliéfy vo vestibuloch budov či maľby na stenách. Človek často prechádza okolo objektov, ktorých význam a hodnotu ani nevníma. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozbehol iniciatívu, ktorá mapuje a chráni umenie vo verejnom priestore. Svojimi aktivitami tak postupne odhaľuje príbehy umeleckých diel v kraji a rovnako zvyšuje o nich povedomie u verejnosti.

„Na území kraja nájdeme množstvo cenných umeleckých diel, ktoré si zaslúžia pozornosť. A to nielen u odbornej komunity, ale aj u bežných okoloidúcich. Práve pre širšiu verejnosť tieto diela vznikali, aby kultivovali priestor, ale aj podporovali estetické cítenie obyvateľov a návštevníkov. Kvôli nedostatočnému povedomiu a chýbajúcej systematickej inštitucionálnej starostlivosti ostali viaceré hodnotné diela zabudnuté alebo zničené,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

BSK začiatkom roka 2023 odštartoval projekt Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja, ktorého cieľom jereštaurovanie a záchrana chátrajúcich diel. Spolupracuje na ňoms Galériou mesta Bratislavy (GMB), s ktorou zdieľa poznatky, metodiku pre výskum a fotodokumentáciu. V prvej fáze BSK mapuje zariadenia vo svojom vlastníctve – na stredných školách, internátoch, zdravotných strediskách, domovoch a centrách sociálnych služieb. Aktuálne je zdokumentovaných viac ako 80 artefaktov. Častokrát ide o umenie, ktoré vzniklo v období 50. až 80. rokoch 20. storočia na objednávku pri stavbe budov s verejnou funkciou. Vznikli tak umelecké objekty, ktoré sú poplatné ideológii socialistického realizmu, ale aj také, ktoré nesú originálny autorský rukopis a zachovali si nadčasovú umeleckú hodnotu.

Prvým zreštaurovaným objektom je kinetická kovová plastika významnej slovenskej sochárky Erny Masarovičovej umiestnenej na fasáde školského internátu v bratislavskej Dúbravke. Na zlý stav plastiky upozornila historička umenia Zoja Droppová z GMB. Plastiku v priebehu leta 2023 zreštaurovali Gabriel Strassner a Denis Dvorský v ateliéroch VŠVU v Bratislave. Na reštaurovaní spolupracovala aj dcéra autorky sochárka Katarína Kissoczy, ktorá sa popri svojej umeleckej tvorbe venuje zachovaniu diela Erny Masarovičovej.

K vybraným dielam zároveň BSK realizuje aj kunsthistorický výskum v kooperácii s historičkami umenia Sabinou Jankovičovou a Vladimírou Büngerovou. Informácie, príbehy či fotografie budú súčasťou interaktívneho mapového portálu na webstránkach BSK. K dispozícii bude od roku 2024.

„V reštaurovaní umeleckých objektov plánujeme pokračovať, ako aj v kunsthistorickom výskume. Rovnako chceme objavovať ďalšie diela a popularizovať tému aj prostredníctvom komentovaných vychádzok s kurátorským výkladom. Za vznikom mnohých diel sa skrývajú nečakané príbehy a ich poznanie pomáha lepšie porozumieť prostrediu, v ktorom žijeme,“ doplnila vedúca oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová.