Na budove gymnázia v Modre pribudol externý defibrilátor

734

Gymnázium Karola Štúra dostalo do daru, v rámci spolupráce s OZ Záchrana, externý defibrilátor. Automatický externý defibrilátor pomáha pri oživovaní človeka v prípadoch náhleho zlyhania srdca. Je umiestnený v špeciálnej skrinke na obvodovej stene budovy pri vchode do gymnázia, ktorú zabezpečil zriaďovateľ školy Bratislavský samosprávny kraj.

Vďaka zrozumiteľným pokynom sa stáva kardiopulmonálna resuscitácia jednoduchšia aj pre laikov, pre ktorých je prístroj určený a zvyšuje sa tým aj šanca na záchranu ľudského života. V prípade použitia prístroja vždy volajte linku 155.

“Veríme, že defibrilátor v prípade potreby pomôže zachrániť ľudský život v našom meste. Touto cestou chceme poďakovať OZ Záchrana za darovanie prístroja a nášmu zriaďovateľovi za poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie skrinky, v ktorej je prístroj umiestnený,” uviedla riaditeľka GKŠMO Danica Grnáčová.

Zdroj: Modranské zvesti