Na ceste Chorvátsky Grob – Bernolákovo bude od pondelka celková uzávierka

586
Na ceste Chorvátsky Grob – Bernolákovo bude od pondelka celková uzávierka
Na ceste Chorvátsky Grob – Bernolákovo bude od pondelka celková uzávierka

V rámci prebiehajúcej revitalizácie cesty III/1083 Chorvátsky Grob – Bernolákovo, ktorú začal rekonštruovať župný správca komunikácií 10.6.2024, bude na tomto úseku v termíne od 1.7.2024 do 16.8.2024 realizovaná oprava vozovky. Práce budú prebiehať  v celkovej uzávierke s obchádzkovou trasou. Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/61, II/127 a III/1059. Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom cesty.

Predmetom revitalizácie je vylepšenie parametrov cestného telesa, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena na a výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty III/1083 v Chorvátskom Grobe. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu predmetného úseku.