Na dopravnom ihrisku v Karlovej Vsi sa „školili“ deti zo zahraničia

836

Nové, moderné dopravné ihrisko, ktoré Karlova Ves vybudovala v areáli základnej školy na Karloveskej 61, bolo miestom zoznámenia sa detí s pravidlami cestnej premávky. „S týmito pravidlami zahraničné deti zoznámili preventisti mestskej polície. V tomto prípade nezostalo len pri teórii. Na krásnom dopravnom ihrisku v areáli školy si nadobudnuté poznatky mohli zároveň priamo preveriť v praxi,“ povedal Peter Pleva z Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.

V rámci programu Erasmus Európskej únie v oblasti vzdelávania sa v termíne 14. 3. – 18. 3. stali hosťami na pôde základnej školy žiaci a ich pedagógovia z Grécka, Rumunska, Litvy, Turecka a Portugalska.

Dopravné ihrisko je otvorené non-stop, bezplatne a bez potreby jeho rezervácie.

Zdroj: Karlova Ves; Foto: Peter Pleva