Na jeseň sa v Malackách rozbehnú ďalšie projekty

794

Mesto Malacky čaká stavebná jeseň. Ďalšou etapou bude pokračovať výstavba siete cyklotrás a k slovu sa dostane aj výstavba komunitného centra v Centre voľného času, rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku a postupná rekonštrukcia detského ihriska pred športovou halou Malina.

Komunitné centrum 

Mestský úrad vyhlásil verejné obstarávanie na  dodávateľa stavebných prác. Nové komunitné centrum vyrastie v areáli Centra voľného času. Vznikne rekonštrukciou a rozšírením stredného pavilónu. Projekt schválili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v júni 2019. Odvtedy až doteraz trvalo hodnotenie projektu na ministerstve, získanie a zazmluvnenie dotácie z eurofondov, príprava realizačnej dokumentácie až po vyhlásenie verejného obstarávania na realizátora stavby.  Komunitné centrum poskytne priestory pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, pre deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín. Prízemnú časť bude tvoriť multifunkčná sála s malým pódiom, výťah a sklady. Priestor má byť určený na pohybové aktivity (športovanie, nácvik divadla). Sála bude slúžiť na spoločné stretnutia detí aj celých rodín a najmä spoločných stretnutí a programov so zdravou skupinou detí.

Cyklotrasa č. 2 

V procese verejného obstarávania sa hľadá aj zhotoviteľ druhej cyklotrasy, ktorá povedie z Družstevnej na Nádražnú. Samostatne vedená cyklotrasa v dĺžke 2100 metrov sa bude financovať z eurofondov. Jej vybudovanie bude stáť viac ako 1,2 milióna €. Z Družstevnej ulice povedie cez Záhorácku, Kláštorné námestie, Radlinského až po Nádražnú, kde sa napojí na aktuálne zhotovovanú trasu Pezinská – priemyselný park. Jej súčasťou budú stojany na bicykle, servisné stojany, uzamykateľné prístrešky na bicykle a  nové verejné osvetlenie.  Mestský úrad predpokladá odovzdanie staveniska ešte túto jeseň. Následne by sa mala začať príprava verejného obstarávania na dodávateľa cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže.

Ihrisko v Zámockom parku 

Workoutovému ihrisku v Zámockom parku pribudnú nové cvičebné prvky. Financie na rozšírenie ihriska výške 20-tisíc € schválili poslanci mestského zastupiteľstva. nové prvky by mali stáť zo strany multifunkčného ihriska bližšie k futbalovému areálu. Nadšenci pohybu sa môžu tešiť na ďalšie možnosti športovania. Plánuje sa revitalizácia priestoru medzi tenisovými kurtmi a futbalovým štadiónom, kde by malo podľa plánov vyrásť ďalšie workoutové ihrisko. Okrem toho sa uvažuje o novom parkúrovom parku vedľa súčasného skateparku. 

Detské ihrisko pred Malinou 

Obľúbené a frekventované ihrisko pred športovou halou prejde postupnou rekonštrukciou. Jednotlivé hracie prvky budú krok po kroku nahrádzané novými a predovšetkým bezpečnými zostavami. Tento rok pôjde o prvú etapu, pričom zásadnejšie zmeny sú plánované na budúci rok. Súčasťou rekonštrukcie by malo byť aj vybúranie rozbitých asfaltových chodníkov, ktoré nahradí vodopriepustná dlažba a mlat.

Zdroj: malacky.sk