Na Karadžičovej a Legionárskej vzniknú bus pruhy pre rýchlejšiu MHD

1194

Od pondelka 19.7. začne hlavné mesto Bratislava s vyznačovaním bus pruhov na Karadžičovej a Legionárskej v smere od ulice Mlynské Nivy po Račianske mýto. V tomto úseku premáva v dopravnej špičke 37 spojov verejnej hromadnej dopravy s prepravnou kapacitou 2900 cestujúcich.

Vďaka novému bus pruhu ušetria tisícky cestujúcich verejnou dopravou v priemere 6 minút jazdnej doby na úseku v porovnaní s bežnou poobedňajšou špičkou pred koronou. Nakoľko zápchy spôsobujú nepravidelné meškania spojov, vďaka novému bus pruhu budú spoje verejnej dopravy zároveň lepšie dodržiavať grafikon. Podľa nového značenie budú môcť využívať tento bus pruh aj cyklisti a cyklistky. Jazda po pravom okraji vozovky je pre cyklistov bezpečnejšia ako jazda v ľavom pruhu, kde cyklistov môžu ohrozovať vozidlá z oboch strán.

Aby sa minimalizovali dopady na dopravu počas značenia, odstraňovanie existujúceho vodorovného dopravného značenia bude prebiehať mimo dopravnej špičky v čase 10:00 – 14:00 a 18:00 – 22:00. Nové značenie bude realizované v nočných hodinách.

Pre zachovanie dopravnej kapacity na Legionárskej (v smere od Krížnej na Račianske mýto), pribudne k existujúcim dvom jazdným pruhom pre automobilovú dopravu tretí pruh pre verejnú dopravu. Aby v tomto smere mohli vzniknúť 3 pruhy, šírka komunikácie v opačnom smere (od Račianskeho mýta na Krížnu) bude znížená a na väčšine úseku bude iba jeden jazdný pruh pre všetky vozidlá. Táto zmena by nemala mať negatívny dopad na dopravu, nakoľko už dnes sa doprava od Račianskeho mýta na Legionársku napája v jednom jazdnom pruhu a pred križovatkou s Krížnou bude zachovaný súčasný počet jazdných pruhov.

Nová organizácia dopravy znamená, že vozidlá už nebudú môcť odbočiť doľava z Legionárskej (v smere od Račianskeho mýta) na Belehradskú, nakoľko v tomto smere už bude len jeden jazdný pruh a odbočujúce autá by blokovali dopravu.

Pre vjazd na Belehradskú bude nutné zvoliť trasu po Šancovej, odbočiť na Trnavskom mýte/pri Tržnici doprava na Krížnu, následne doprava na Legionársku a doprava na Belehradskú.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR