Na Karpatskej ulici spúšťa hlavné mesto komplexnú opravu vozovky a chodníka

1010

Na Karpatskej ulici spúšťa hlavné mesto Bratislava komplexnú opravu vozovky a chodníka, cesta bude pre individuálnu automobilovú dopravu dočasne uzavretá. Práce spojené s opravou cesty a chodníka budú prebiehať od 1.7.2022 do 31.8.2022. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

Počas týchto prác dôjde v úseku od Šancovej ulice po križovatku s Dobšinského ulicou k vybúraniu a odstráneniu živičnej vrstvy vozovky, ktorá bude v celej dĺžke ulice nahradená novým povrchom. „Zároveň nás teší, že asfalt na oboch stranách chodníka nahradíme betónovou dlažbou, ktorá je nielen estetickejšia, ale sa aj menej prehrieva. V rámci opravy výškovo upravíme obrubníky a poškodené obrubníky vymeníme za nové, zároveň v celom úseku osadíme prídlažbu. Práce budú prebiehať v dvoch etapách, peší priechod však zostane zachovaný počas celej dĺžky trvania prác. Ulica bude pre motorové vozidlá dočasne uzavretá a obchádzka bude možná po trase, ktorá je zobrazená na priloženej mape,“ približuje hlavné mesto.

Obslužnosť ulice MHD zostane zachovaná počas celej dĺžky trvania prác. „Prosíme chodkyne a chodcov, aby počas prebiehajúcich prác využívali obchádzkovú trasu po tej strane ulice, kde nebudú prebiehať práce alebo využili vytvorený koridor pre chodcov,“ dodáva

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR