Na križovatke Saratovská-Dúbravčická – Pri kríži pribudli ostrovčeky

1338

V rámci dopravnej zmeny na križovatke Saratovská-Dúbravčická – Pri kríži urobili ostrovčeky.

  • Na križovatke zredukovali možnosti odbočenia. Dôvodom je bezpečnosť a zníženie nehodovosti.
  • Nie je už možné ľavé odbočenie zo Saratovskej na ulicu Pri kríži, ľavé odbočenie a priamy prejazd križovatkou z Dúbravčickej na ulicu Pri kríži a Saratovskú. Tieto možnosti prejazdu cez križovatku nahrádza alternatívna trasa poza obratisko električiek.
  • Zrušené je odbočenie zo Saratovskej (smerom do mesta) na Dúbravčickú. Vodiči využívajúci túto trasu môžu využiť predchádzajúcu odbočku k OC Dubrawa.

Toto riešenie križovatky zo strany hlavného mesta nie je trvalé, ale dočasné. V dlhodobom pláne je svetelné riadenie križovatky.

Zdroj: Dúbravka