Obmedzenie cyklistov na cyklochodníku pri Prístavnom moste

1898

Cyklisti budú načas presmerovaní pri Prístavnom moste – Bajkalská ulica. Cyklistov navedie dočasné dopravné značenie. Jedná sa o krátkodobé dočasné, bezpečnostné obmedzenie.

Presmerovanie bude po panelovej komunikácií, pár desiatkov metrov. Dôvodom je bezpečnosť cyklistov pri ďalších prácach na napojení rýchlostnej komunikácie R7 na Bajkalskú ulicu a Prístavný most.

výkres_dočasné dopravné značenie

Zdroj: D4R7