Na Kuchajde, pri Tržnici a na Trnavskom Mýte vysadili nové stromčeky

985

Nové Mesto je stále zelenšie. Každý nový kúsok zelene je dôležitým príspevkom k zdravšiemu životnému prostrediu. Pracovníci Ekopodniku vysadili nové stromčeky na Kuchajde a pri Tržnici na Trnavskom mýte.

Javor je rod rastlín z čeľade mydlovníkovité. Zvyčajne sú to vysoké opadavé stromy, no existuje aj niekoľko druhov neopadavých. Niektoré druhy sú nižšieho vzrastu a sú to buď nižšie stromy, alebo kríky.

Platan javorolistý je mohutný opadavý strom z čeledi platanovitých. Je často pěstovaný jako okrasný strom.

Vŕba je strom s rovným kmeňom a metlovitou, vysoko posadenou korunou. Môže dorastať do výšky okolo 30 metrov. Z pohľadu mytológie a folklóru veľmi zvláštnou a rozporuplnou rastlinou. Zatiaľ čo v západnom svete je symbolom smútku a nešťastnej lásky, vo východných krajinách je symbolom jari, regenerácie a večného priateľstva. Obraz vŕby sa menil plynutím času, preto sa v mnohých krajinách mení zo stromu nosiaceho šťastie na strom vyslovene nešťastný, alebo naopak. Takisto sú často v protiklade aj vŕbe prisudzované magické schopnosti.

Zdroj: Ekopodnik – Bratislava Nové Mesto