Na mapovom informačnom systéme Nového Mesta pribudli ďalšie funkcie

635
Zdroj: Nové Mesto

Na mapovom informačnom systéme bratislavského Nového Mesta pribudli nové funkcie. Obyvatelia mestskej časti môžu jednoduchšie nahlasovať staré, nefunkčné automobily, ktoré nájdu vo svojom okolí. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke. 

„Okrem samotného nahlásenia podnetu môžu prostredníctvom aplikácie jednoducho sledovať, v akom štádiu riešenia je ich podnet, prípadne si pozrieť galériu autovrakov,“ približuje Peter Kollárik, GIS koordinátor mestskej časti. Ďalšou novinkou je aplikácia dopravná infraštruktúra. V nej nájdu záujemcovia komplexné informácie o cestnej sieti, s vyznačenými čerpacími stanicami, trasami mestskej hromadnej dopravy, električkovými traťami či automatmi pre MHD.

Prostredníctvom mapového portálu mestská časť verejnosti priebežne poskytuje dôležité mapy, mapové podklady a informácie o Novom Meste. Okrem základnej mapy je k dispozícii mapa, ktorá zobrazuje národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti na historických mapových podkladoch, ale aj mapy územných plánov či zaregistrovaných psov.

Oddelenie životného prostredia a územného plánovania miestneho úradu pripravuje aj ďalšie novinky, napríklad digitálny 3D model mestskej časti či detailnú mapu zelene, ktorá bude zobrazovať všetky doteraz inventarizované dreviny.

Zdroj: TASR