Na mostných objektoch stavby trate Petržalskej električky prebiehajú práce súvisiace s prípravou zakladania mostov

701

Na pripravovanom najdlhšom moste stavby cez Chorvátske rameno prebieha tesnenie dna základových jám určených pre podpery. Informuje o tom hlavné mesto Bratislava na sociálnej sieti.

Technológia, ktorú zhotoviteľ používa sa nazýva trysková injektáž – jet grouting. „Tesnenie dna stavebných jám je potrebné z dôvodu, že sa samotná základová škára nachádza pod úrovňou hladiny vody v Chorvátskom ramene. V takomto prípade je potrebné zabezpečiť, aby sa samotné základy mosta realizovali v suchom prostredí,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti. Takto preinjektovaná zemina má okrem toho odolať aj vztlaku vody, ktorý bude spôsobený rozdielom hladín spodnej vody v okolí základových jám a v samotnej základovej jame.

Dosiahne sa tým zhotovenie spevnenej vrstvy pod budúcimi základmi v hĺbke asi 5 metrov pod úrovňou terajšieho terénu, ktorá zabezpečí tesnenie dna stavebných jám.

Výstavba električkovej trate si vyžaduje ďalší výrub

Výstavba predĺženej trate petržalskej električky si od jej začiatku, vyžaduje aj výrub stromov vo vybraných lokalitách. Inak tomu nebude ani v nasledujúcich dňoch. V súvislosti s výstavbou nosného systému MHD a jej druhej časti je od štvrtka 7. apríla naplánovaný ďalší výrub drevín. V tomto prípade ide o nevyhnutnú podmienku, bez ktorej by nová električková trať vzniknúť nemohla. Namiesto nich však v rámci tejto výstavby mesto vysadí viac ako 1500 nových stromov.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR