Na Perneckej v Karlovej Vsi vybudujú chodník, práce začnú dnes

517

V bratislavskej Karlovej Vsi na Perneckej ulici vybudujú nový chodník pre bezpečný pohyb chodcov bez hrozby kolízie s autami. S prácami sa má začať v utorok 15. 2. a ukončené majú byť v júni. Na svojom webe o tom informuje karloveská samospráva.

„Práce sa začnú výrubom stromov, ktorý je potrebné zrealizovať do konca februára. Následne budú demontované stĺpy verejného osvetlenia a začne sa s odstránením tej časti oplotenia, ktorá zasahuje do trasy nového chodníka,“ priblížil vedúci referátu investícií na karloveskom miestnom úrade Allan Bánik. Práce budú postupne pokračovať od Borskej ulice smerom dolu po Perneckej vybúraním obrubníkov, odstránením zeminy a vyhotovením podkladových vrstiev zo štrkovej drviny pod novú zámkovú dlažbu. Najväčší pracovný ruch a tým aj obmedzenia očakáva mestská časť v marci až apríli.

Pre výstavbu chodníka vyrúbu 14 stromov, ktoré sú sčasti v zábere stavby a ide prevažne o agáty, ale aj tri topole a jeden orech. „Stromy sú prevažne v stave stredného až ťažkého poškodenia, sú v pokročilom štádiu dospelosti, už u nich postupne dochádza k degeneračným procesom. Vzhľadom na svoje umiestnenie, začínajú byť pre okolie ohrozujúce,“ uviedla Magdaléna Svoreňová z referátu životného prostredia mestskej časti. Za vyrúbané dreviny Karlova Ves vysadí 30 nových stromov a živý plot.

Práce si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia. Dočasne bude obmedzené parkovanie na Perneckej ulici. „Prejazdnosť bude zachovaná tak ako doteraz, ale vzhľadom na úzku cestu nebude možné pozdĺžne parkovať. Dočasne bude uzatvorený aj prístup do materskej školy Borská z Perneckej ulice,“ upozornila samospráva. Náklady na výstavbu chodníka predstavujú 181.497 eur a sú kryté dotáciou z ministerstva financií.

Zdroj: TASR