Na Radlinského vyznačí mesto bus pruh pre spoľahlivejšiu a rýchlejšiu električku a MHD

1290

Z pondelka 28.6. na utorok 29.6. začne hlavné mesto Bratislava s vyznačovaním bus pruhu na Radlinského ulici na električkovej trati, v smere z centra na Račianske mýto, v úseku od Vazovovej po Legionársku. Automobilová doprava, ktorá môže jazdiť po električkovej trati spôsobuje nosným električkovým linkám 3 a 7 na tomto krátkom 250 metrovom úseku v priemere 30 sekundové meškanie počas poobedňajšej dopravnej špičky.

Nový bus pruh na električkovej trati umožní električkám lepšie dodržiavať grafikon a vďaka pruhu budú môcť zlepšiť svoju jazdnú dobu v špičke aj autobusové linky 39 a 59. Verejná doprava dokáže v tomto úseku prepraviť 4500 cestujúcich počas jednej hodiny v špičke.

Vyznačenie tejto preferencie MHD nebude mať dopad na priepustnosť automobilovej dopravy na križovatke Radlinského x Legionárska, keďže už dnes sa musia autá radiť do jedného jazdného pruhu medzi Wilsonovou a Bernolákovou a počet jazdných pruhov pre automobilovú dopravu pred križovatkou zostáva zachovaný.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR