Na uzavretom moste v lokalite Žabí majer robili záťažové skúšky

2591

Na moste ponad železničnú trať na Bojnickej ulici, ktorý v novembri 2019 muselo mesto Bratislava uzavrieť kvôli havarijnému stavu sa v týchto dňoch vykonali záťažové skúšky. Riešením zlého stavu je kompletná výmena mostného telesa.

Stavebná fakulta STU pôvodne konštatovala rozsiahlu delamináciu krycej vrstvy a výraznú koróziu výstuže v konštrukcii mosta. Z bezpečnostných dôvodov bolo nutné v prvom rade odtiaľ vylúčiť všetku dopravu. Následne sa realizoval prepočet zaťažiteľnosti a zaťažovacia skúška, ktorá stanoví druh a režim dopravy, ktorý bude možné dočasne vrátiť na most. Riešením jeho zlého stavu je kompletná výmena mostného telesa.

Uzavretie mosta a obchádzkové trasy spôsobujú komplikácie v tomto území, odborné posudky ale jasne konštatovali, že poškodený most už neznesie dopravu v pôvodnom režime.

Na základe výsledkov zaťažovacej skúšky po podopretí konštrukcie v priestoroch pilierov a po úprave povrchu sa snáď čoskoro budeme môcť vrátiť na most a odľahčiť dopravnú situáciu do času realizácie nového mosta.

Hl. mesto SR Bratislava si uvedomuje problémové napojenie lokality Žabí Majer. Mestská časť Rača má aktuálne pripravené zadanie štúdie na realizáciu prepojenia predĺženia Bojnickej ulice, to je prepojenia Vajnorskej ulice s Račianskou ulicou v zmysle dobudovania základného komunikačného systému mesta uvedeného v územnom pláne mesta a dopravnom genereli mesta. Náhradná trasa nie je úplne vhodná pre napojenie tejto lokality a plná záťaž dopravou je iba núdzové riešenie.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR