Na veľtrhu cvičných firiem v Tešíne sa zúčastnila aj SOŠ obchodu a služieb

1280

3. 12. 2019 sa konal 23. ročník veľtrhu cvičných firiem INTERSALÓN 2019 v Českom Těšíne. Na tohtoročnom ročníku našu školu reprezentovala fiktívna firmy Jelly Choco s. r. o., zastúpená žiakmi IV. MB – Patrik Puček, Patrik Takács a Nikoleta Henčeková. 

Predmetom cvičnej firmy bola   výroba a predaj želé, želé pohárov, čokoželé a čokolády. Žiaci pri prezentácii svojej firmy zužitkovali všetky svoje teoretické vedomosti, praktické zručnosti a svoju profesionalitu. Usporiadatelia veľtrhu po prvýkrát zaradili do súťažných kategórií aj prezentáciu firmy v anglickom jazyku.

Reprezentanti firmy Jelly Choco v tejto kategórií prevalcovali konkurenciu a získali prvé miesto za profesionálnu prezentáciu firmy v angličtine. Ďalšou kategóriou bolo hodnotenie cvičných firiem laickou porotou. Aj v tejto kategórií sme získali pódiové umiestnenie – Jelly Choco obsadilo 3. miesto.

Touto cestou chcem poďakovať za skvelú reprezentáciu SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča nielen žiakom, ale aj ich pedagógom, ktorí so žiakmi pracovali, vybrali tých najlepších a spoločne s nimi vycestovali do Tešína.  Ďakujem pani Kobol a Mačákovej za ich tvorivú prácu.