Na vjazd do historického centra mesta bude opäť potrebné povolenie

773

Na vjazd do historického centra bratislavského Starého Mesta budú všetci vodiči opäť potrebovať povolenie od miestneho úradu, tzv. vjazdku. Mestská časť totiž s platnosťou od pondelka 22. 2. ruší dočasnú úpravu podmienok vjazdu. Dočasná výnimka umožňovala vjazd do historického centra aj vodičom bez potrebného povolenia, avšak len z dôvodu zabezpečenia nevyhnutných potrieb obyvateľov.

Opatrenie malo okrem iného uľahčiť dovoz stravy seniorom v čase, keď Centrum služieb občanom fungovalo len v extrémne obmedzenom režime a nebolo možné získať povolenie na vjazd do pešej zóny. „Kontroly vykonané aj na základe podnetov obyvateľov pešej zóny však ukázali, že centrum Starého Mesta sa vďaka tejto úľave zmenilo na parkovisko. Vodiči nezotrvali v centre len na nevyhnutný čas, ale parkovali na uliciach často aj celý deň,“ uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Mestská časť preto opatrenie vyhodnotila ako nevhodné a vjazd do pešej zóny opätovne umožní len na základe platného povolenia, ktoré je v súlade s podmienkami definovanými vo všeobecne záväznom nariadení.

Tzv. vjazdku do pešej zóny je možné získať v Centre služieb občanom v budove miestneho úradu na Vajanského nábreží. Formulár, respektíve žiadosť o vydanie povolenia je k dispozícii na stiahnutie aj na webovej stránke mestskej časti.

Dočasne upravené podmienky vjazdu do pešej zóny historického centra mesta platili od 18. januára. Mestská časť týmto krokom reagovala na nepriaznivý vývoj pandémie nového koronavírusu.

Zdroj: TASR