Najvyššia kvalita bývania v Bratislavskom kraji je v centre metropoly

610

Bratislavské Staré Mesto, teda okres Bratislava I sa na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 javí ako okres s najvyššou kvalitou bývania v rámci Bratislavského kraja. Naopak, okresom s najnižšou kvalitou bývania je v Bratislavskom kraji okres Malacky. Vyplýva to zo zistení, ktoré približujú podrobnosti výsledkov sčítania na úrovni krajov.

„V centre metropoly, na území Starého Mesta sa nachádzal najmenší počet bytov bez kúrenia, bez vodovodu, bez splachovacieho záchodu a bez kúpeľne,“ uviedla hovorkyňa SODB Jasmína Stauder. „V okrese Malacky sa naopak nachádzalo najviac domov bez vodovodnej prípojky, bez kanalizácie a zároveň najviac bytov bez vodovodu, bez splachovacieho záchodu, bez kúpeľne a bez kúrenia,“ priblížila hovorkyňa zistenia cenzu.

Pripomenula, že Bratislavský kraj vykazuje zo všetkých krajov SR najnižší podiel domov bez vodovodnej prípojky – 0,6 percenta. „V  absolútnom vyjadrení je to 746 zo 119.590 sčítaných domov,“ dodala Stauder. Najnižší podiel domov bez napojenia na vodu v porovnaní s ostatnými okresmi SR mali všetky okresy Bratislavského kraja s výnimkou malackého.

Štandardom vybavenosti bytov v Bratislavskom kraji je vodovod, nachádzal sa v 97,8 percenta všetkých sčítaných bytov. Bratislavský región dosahuje tiež najvyšší podiel v prípade pripojenia na kanalizačnú sieť, odkanalizovaných je vyše 72 percent domov v kraji.

Zdroj: TASR