Národný beh Devín – Bratislava v nedeľu dopoludnia obmedzí dopravu od Devína po Šafárikovo námestie

897

V nedeľu 9. októbra dopoludnia sa uskutoční tradičný Národný beh Devín – Bratislava, ktorý si vyžiada obmedzenie premávky na nábreží Dunaja v úseku Devín – Devínska cesta – Botanická – Nábr. arm. gen. L. Svobodu – Rázusovo nábrežie – Vajanského nábrežie. Výlukou budú dotknuté trasy liniek 1 4 29 30 32 37 39 50 70.

Dopravu účastníkov behu dopravia do Devína špeciálne označené autobusy z Vajanského nábrežia a z Hlavnej stanice. Počas dopoludňajšej uzávery Devínskej cesty bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou.

Električková doprava

  • Linka 1 bude v čase cca medzi 7:30 a 13:00 premávať po okružnej trase Hlavná stanica – Blumentál – Vazovova – Americké nám. – Špitálska – Kamenné nám. – Nám. SNP – Obchodná – STU – Hlavná stanica. Na trase obslúži všetky zastávky okrem občasnej zastávky Vazovova. V uvedenom čase nebude vôbec obsluhovať zastávky Jesenského, Nám. Ľ. Štúra a Šafárikovo námestie, cestujúcim odporúčame presun k zastávke Centrum. Zastávky Centrum, Poštová, Vysoká a STU bude obsluhovať iba v smere k Hlavnej stanici (pri jazde z Hlavnej stanice ich teda obslúži v opačnom poradí ako obvykle).
  • Linka 4 bude v čase cca medzi 9:30 a 13:00 premávať obojsmerne medzi zastávkami Kráľovské údolie a Centrum cez tunel, Kapucínsku a Námestie SNP. V uvedenom čase nebude obsluhovať zastávky Chatam Sófer, Most SNP, Nám. Ľ. Štúra, Šafárikovo nám. a Jesenského. Cestujúcim sa odporúča využiť zastávky Centrum a Kapucínska, prípadne v smere z mesta použiť linky 30 37 spod Mosta SNP s prestupom na linku 4 na zastávke Lanfranconi.

Autobusová doprava

  • Linka 29 približne od 7:30 do 11:45 bude premávať po skrátenej trase Opletalova, VW5 – Istrijská – Pri Sandbergu – Hrad Devín (staré obratisko pri cintoríne), čím zabezpečí kyvadlovú dopravu medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou – prestup na linku 21 do mesta je možný na zastávkach Pri Sandbergu, alebo Novoveská (tu aj na linku 20 do Dúbravky). V uvedenom čase nebude obsluhovať zastávky Malá scéna až Štrbská obojsmerne. Približne od 11:45 do 13:00 bude premávať po upravenej trase Opletalova, VW5 – Devín – Most SNP – Einsteinova – Most Apollo – Landererova – Malá scéna. V uvedenom čase nebude obsluhovať zastávky Šafárikovo nám., Nám. Ľ. Štúra a Most SNP na Rázusovom nábreží. Zastávku Most SNP bude obojsmerne obsluhovať v termináli pod mostom na nástupišti liniek 30 a 37 (nástupište G).
  • Linky 30 a 37 budú v smere k Mostu SNP premávať medzi zastávkami Zoo a Most SNP cez Petržalku. Počas výluky nebudú obsluhovať zastávky Lanfranconi, Kráľovské údolie a Chatam Sófer. Obmedzenie by sa malo dotknúť spojov s odchodmi z konečnej zastávky po 9. hodine. Obnovenie premávky po bežnej trase sa predpokladá okolo 11:45.
  • Linka 32 bude v smere na Hlavnú stanicu medzi zastávkami Janotova a Zoo presmerovaná cez Karloveskú, Líščie údolie a Staré Grunty. Počas výluky nebude obsluhovať zastávku Botanická záhrada. Zastávka Riviéra v smere na Hlavnú stanicu bude obsluhovaná na občasnej zastávke na Karloveskej v smere do Dúbravky (pri športovom parku). Na obchádzke zastaví aj na zastávke Cintorín Slávičie (nástupište A). Obmedzenie by sa malo dotknúť spojov s odchodmi z konečnej zastávky po 9. hodine. Obnovenie premávky po riadnej trase sa predpokladá okolo 11:45.
  • Linka 39 bude v smere na Ostredky medzi zastávkami Zoo a Zochova presmerovaná cez Petržalku. Počas výluky nebude obsluhovať zastávky Lanfranconi, Kráľovské údolie a Chatam Sófer. Obmedzenie by sa malo dotknúť spojov s odchodmi z konečnej zastávky po 9. hodine. Obnovenie premávky po bežnej trase sa predpokladá okolo 11:45.
  • Linka 50 pôjde v smere na Kukučínovu približne v čase od 7:30 do 13:00 medzi zastávkami Aupark a Malá scéna cez Most Apollo a Landererovu. V uvedenom čase nebude obsluhovať zastávky Most SNP, Nám. Ľ. Štúra a Šafárikovo nám. Obnovenie premávky po riadnej trase sa predpokladá okolo 13:00.
  • Linka 70 bude približne v čase od 7:30 do 13:00 premávať obojsmerne medzi zastávkami Most SNP a Malá scéna obchádzkou cez Most SNP, Einsteinovu, Most Apollo a Landererovu. V uvedenom čase nebude obsluhovať zastávky Nám. Ľ. Štúra a Šafárikovo námestie. Zastávku Most SNP v smere Stn. P. Biskupice bude obsluhovať v termináli pod mostom na nástupišti liniek 30 a 37 (nást. G). V smere k Mostu SNP bude obsluhovať mimoriadne aj zastávku Malá scéna na Pribinovej ul. na nástupišti linky 29 (nást. D).

Zdroj: imhd.sk