Nasadnite na zážitkové cyklobusy. Prevezú vás Dolným Záhorím

1115

Borovicové háje, pieskové pláže, jazerá, dych berúce výhľady z malokarpatských kopcov – tým všetkým je známe Záhorie. A k tomu pešie a cyklistické trasy, tajomné miesta a najlepšie záhorácke pochúťky.

Pozývame vás spoznať zákutia nášho regiónu prostredníctvom zážitkovým cyklobusov, ktoré udržateľným spôsobom prepájajú región Dolného Záhoria s rakúskou oblasťou Marchfeld. Po obľúbenom Cyklomoste Slobody pribudol nedávno druhý most vo Vysokej na Morave a otvoril tak najmä cyklistom nové možnosti. Pre lepšie prepojenie Moravy a Malých Karpát sme pripravili dve zážitkové trasy, ktoré sú bezplatné. Pre ich obmedzenú kapacitu odporúčame si rezervovať svoje miesta na www.zazitkove-cyklobusy.eu

Prvá trasa začína pri hrade Devín, smeruje k cyklomostu Slobody a ďalej vedie cez železničnú stanicu v Devínskej Novej Vsi, (kde môžete nastúpiť zo vzdialenejších oblastí)  k pútnickému miestu Marianka. Na tomto mieste, sa okrem rozjímania, môžete vybrať na pešiu turistiku alebo sa napojiť na jednu z cyklotrás. Tento spoj bude premávať  do konca novembra každý piatok, sobotu a nedeľu 3-krát denne, formou „nastúp-vystúp kdekoľvek“ na okruhu Hrad Devín – Marianka a späť.

Druhá trasa vás dovezie „od mosta k mostu“ a vďaka audiosprievodcovi budete mať možnosť jedinečným spôsobom spoznať región. Cieľom tohto spojenia je priblížiť krásy Záhoria aj rakúskym susedom, ktorí môžu prejsť cyklomostami a nastúpiť na zážitkovú jazdu. Slováci na oplátku môžu navštíviť Dolnorakúsku krajinskú výstavu v Marcheggu, kolóniu bocianov alebo zámok Schlosshof. Trasa začína pri moste Slobody v Devínskej Novej Vsi, pokračuje do Marianky, Stupavy, Lozorna, Zohoru a končí vo Vysokej pri Morave – vstupným bodom k novému cyklomostu VysoMarch. Jazdiť sa bude do konca novembra 1-krát denne v každom smere od pondelka do štvrtku.

Kapacita oboch zážitkových cyklobusov je 25 osôb a 25 bicyklov. Ich trasa bola vytvorená s ohľadom na možnosť napojenia sa na verejnú dopravu. Návštevníci z oboch strán rieky Morava budú mať jedinečnú možnosť dopraviť sa k zaujímavostiam prírodného a kultúrneho dedičstva spôsobom šetrným k životnému prostrediu, bez použitia vlastnej dopravy.

Aktivita je realizovaná vďaka finančnej podpore EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko 2014-2020 v rámci projektu Bordex – Cross border expedition experiences.