Naše šaty! Dráma v triede v Bratislavskom samosprávnom kraji

635
Divadlo Ludus Dráma v triede

Túto sezónu Divadlo LUDUS pripravilo pre učiteľov a žiakov stredných škôl lákavú novinku – príde za nimi priamo do triedy. Inscenácia, ktorú vytvorili špeciálne pre budúcich prvovoličov, je vhodná pre priestory triedy a pre intímne publikum triedneho kolektívu.

Predstavenie Naše šaty! vo formáte classroom play (divadlo v triede) funguje ako detailná štúdia zrodu vlastného názoru. Na jednoduchom príbehu 16-ročnej Kláry a jej dramatického konfliktu so susedmi diváci sledujú proces formovania kritického myslenia. Prežívajú s Klárou, aké je to vyčerpávajúce, ale zároveň, že „aj mozog funguje ako sval, ktorý treba používať“.

PR manažérka Divadla LUDUS Karin Hronská vysvetľuje, že „podľa súčasnej psychológie je práve emocionálne učenie jedným z najefektívnejších spôsobov učenia a vo svete začínajú prvky divadla čoraz viac prenikať do vyučovacieho procesu na stredných školách.“ Je pochopiteľné, že do inovatívneho experimentu sa pustilo práve divadlo, ktoré už viac ako 50 sezón tvorí repertoár pre školy.

Alexandra Palatínusová, predstaviteľka Kláry: „Záleží nám na tom, aby inscenáciu videlo čo najviac študentov. Preto s ňou cestujeme po stredných školách po celom regióne BSK.“ Spolu s krátkou diskusiou o argumentácii a argumentačných fauloch zaberie predstavenie len dve vyučovacie hodiny, ale v mladých divákoch zanechá stopu na veľmi dlhý čas.

Výhodou divadla v triede nie sú len praktické stránky ako úspora peňazí a času žiakov a pedagóga. Ide najmä o to, že divadlo sa stáva organickou súčasťou vzdelávacieho procesu a vnáša do prostredia školy autentický zážitok. Práve to najviac ocenili učitelia aj žiaci, ktorí už predstavenie videli.

Turné po stredných školách BSK má význam predovšetkým v týchto mesiacoch, keď súčasných prvovoličov čaká v septembri veľmi dôležitá skúška z občianskej zrelosti. Budú sa rozhodovať, koho voliť v predčasných parlamentných voľbách. Lekcia z kritického myslenia im príde vhod.

Divadlo LUDUS ako divadlo zriaďované BSK považuje za svoju prioritu starať sa o kultiváciu a vzdelávanie mládeže v kraji. Za svoj cieľ si stanovilo vyvíjať aktivity v súlade s učebnými osnovami a etikou výchovy. Tvorcovia preto kladú dôraz nielen na tituly takzvaného povinného čítania a literatúry, ale rovnako aj na témy, ktoré sú pre mladých divákov iniciačné z hľadiska ich telesného, duševného a občianskeho dospievania.

www.ludusdivadlo.sk