Naši študenti navštívili Múzeum holokaustu v Seredi

766

Študenti Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom navštívili Múzeum holokaustu v Seredi.

V priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora žiaci absolvovali odborný výklad, po ktorom nadväzoval interaktívny workshop. Autentické materiály v podobe fotografií, svedectiev a taktiež rôzne artefakty z obdobia holokaustu poukazujú na tragické časy, ktoré ovplyvnili vývoj dejín ľudstva.

Jednou z expozícií Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry je Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Súčasťou múzea je aj vzdelávacie stredisko, ktoré poskytuje výchovno-vzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané  na oboznamovanie sa so židovskou kultúrou a dopadom holokaustu na život Židov na našom území. Možnosť zadarmo navštíviť toto múzeum majú všetky župné školy. Bratislavský samosprávny kraj hradí náklady spojené so vstupom študentov do múzea, odborným vzdelávaním pozostávajúcim zo sprevádzania s lektorom v trvaní min. 60 minút a vzdelávacieho programu v dĺžke cca 45-60 minút.

„Je dôležité mládeži pripomínať a aj ďalej hovoriť o hrôzach druhej svetovej vojny. Pretože aj týmto spôsobom môžeme prispieť v boji voči rastúcej rasovej, náboženskej neznášanlivosti a silnejúcemu extrémizmu v našej spoločnosti,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Župní študenti môžu Múzeum holokaustu v Seredi navštíviť do 31.12.2022.

Zdroj: Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií