Naši študenti sa „zážitkovo“ vzdelávali v Novej Cvernovke

959

Stredoškoláci zo župných škôl sa od novembra 2019 do februára 2020 zúčastnili zaujímavých vzdelávacích workshopov.

Aj my sme finančne podporili zážitkové vzdelávacie programy, ktoré zorganizovala Nadácia Cvernovka v spolupráci s Post Bellum a Edudrama. Zúčastnili sa študenti štrnástich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a súčasťou bola aj výstava k 30. výročiu Nežnej revolúcie s názvom „Železo Zamat Nožnice: Ako padala totalita“.

Hlavným poslaním workshopov bolo priblížiť študentom dobu, ktorá bola nedemokratická, popierala významné ľudské, občianske, morálne hodnoty a deformovala charaktery ľudí. Študentov takáto forma výučby veľmi zaujala, preto pripájame niekoľko ich vyjadrení:

– vďaka tejto výstave som sa vedela vžiť do mladých študentov, ktorí boli utláčaní. Priblížilo mi to situáciu v danej dobe a uvedomila som si, že som vďačná za slobodu, ktorú teraz máme.

– ten začiatok bol desivý, ale páčilo sa mi, že to bolo také realistické. Myslím, že by si toto mal zažiť každý študent, aby pochopil, ako to bolo.

– bolo to veľmi poučné. Je pekné, že sú ľudia, ktorí sa starajú o to, aby sa nie tieto veci nezabudlo a hlavne pri mladej generácii, ktorá to nezažila.