Násyp pri Jarovciach opravia, aby bol bezpečný a ekologický

996

Násyp pri bratislavských Jarovciach zhotoviteľ obchvatu D4 opraví tak, aby bol bezpečný a ekologický. Zhotoviteľ bratislavského obchvatu D4 dodal na Ministerstvo dopravy a výstavby plán sanačných opatrení pre stavebnú časť tohto úseku diaľnice.

Zároveň ubezpečil ministerstvo dopravy a výstavby, že je jeho prioritou dokončiť rozostavaný násyp diaľnice D4 v čo najkratšom čase, aby sa vyhli degradácii na základe vplyvov počasia a iných okolností a zároveň nezaznamenali neprimeraný časový sklz výstavby.

Plán opráv

Spoločnosť D4R7 Construction navrhuje aj plán sanácie pre najkritickejšiu časť diaľničného úseku. V časti rozostavaného násypu úseku D4 bol nezávislými analýzami a posúdeniami Slovenskej technickej univerzity preukázaný nesúlad požadovaných stavebno-technických vlastností stavebného materiálu s platnou technickou normou pre výstavbu cestných komunikácií.

Zdroj: Andrej Doležal- minister dopravy a výstavby SR