Náučný historicko-prírodný chodník Dunajská Lužná

3274
Evanjelický kostol a. v., časť Nové Košariská na trase náučného historicko-prírodného chodníka Dunajská Lužná

Prinášame vám tretí diel zo seriálu Náučné chodníky. Spoznávajte s nami skryté zákutia Bratislavského kraja.

Uhádnete, čo spája Košariská, Terchovú a Lipnicu Wielku?

Nemusíte hádať! Odpoveď na otázku dostanete, keď sa s nami vyberiete po ďalšom z našich náučných chodníkov. Tentokrát s témou kultúrno-historickou.

Východisko náučného chodníka sa nachádza pred miestnym kultúrnym strediskom na Nám. sv. Martina v Dunajskej Lužnej a jeho trasa ďalej vedie cez ulicu Košariská – Hlavná ul. – Jánošíkovská ul. – Hornožitnoostrovná hrádza až po Lipnickú ulicu.

Náučný chodník je tvorený informačnými panelmi rozmiestnenými v obci pri jednotlivých pamiatkach a zaujímavostiach.

Nájdeme tu vstupný informačný panel o obci, informácie o kniežacích mohylách a osade pri mohylách, o Evanjelickom kostole, a.v., ktorý je kultúrnou pamiatkou, o Kaplnke sv. Martina, dočítame sa o tradícii kováčskeho remesla, symboloch obce a o CHKO Dunajské luhy. Taktiež môžeme navštíviť Park M.R. Štefánika, Rezbársku galériu v parku a dozvieme sa niečo o Hornožitnoostrovskej hrádzi, ktorá je tiež kultúrnou pamiatkou. Jednou zo zastávok chodníka je aj Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža. Poslednou, excentricky položenou zastávkou náučného chodníka, je neogotická zvonica v časti Nová Lipnica.

Informačné panely náučného historicko-prírodného chodníka Dunajská Lužná venované mimoriadne významným miestnym archeologickým nálezom, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu
Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža v miestnej časti Jánošíková – desiata a jedenásta zastávka náučného historicko-prírodného chodníka Dunajská Lužná, foto: Monika Kováčová
Hornožitnoostrovná hrádza – dnes už neúčinné historické technické dielo a významný element reliéfu v monotónnej rovinnej fluviálnej krajine – jedna zo zastávok náučného historicko-prírodného chodníka Dunajská Lužná, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu
Neogotická zvonica v časti Nová Lipnica ako posledná zastávka náučného historicko-prírodného chodníka Dunajská Lužná, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu
Poloha panelov náučného historicko-prírodného chodníka Dunajská Lužná, prevzaté z: Historické, kultúrne a prírodné pozoruhodnosti obce Dunajská Lužná: Textový sprievodca po náučnom chodníku (2011)

Textového sprievodcu po náučnom chodníku nájdete tu:

Tipy a inšpirácie na ďalšie vychádzky po Bratislavskom regióne nájdete na našom webe v sekcii Náučné chodníky alebo Tematické cesty.

Zdroj: naucnechodniky.eu