Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,

Na pántoch 9, 831 06  Bratislava

Vás pozýva na 15. ročník medzinárodnej súťaže pod názvom

„NÁVRAT K TRADÍCIAM“

Súťažiť budú žiaci v odboroch kuchár, čašník, barman, cukrár, pracovník marketingu blok učiva obchod, obchodný pracovník, predavač.

Termín konania: 14 .- 18. 10. 2019

 

Zároveň bude  v dňoch 15., 16., 17. 10. 2019 prebiehať  “Deň otvorených dverí” .