Nelegálna skládka v Ivanke pri Dunaji je ekologická velezrada

5513
Zľava starosta Ružinova Martin Chren a župan BSK Juraj Droba

Župan Juraj Droba a starosta Ružinova Martin Chren pre podozrenie z úmyselnej činnosti proti životnému prostrediu podávajú podnet na orgány činné v trestnom konaní. Dôvodom sú závažné zistenia v prípade nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji, ktorá ohrozila aj podzemnú vodu.

Znečistenie podzemných vôd v Ivanke pri Dunaji spôsobené nelegálnou skládkou v Ivanke pri Dunaji je ekologickou velezradou. Aj keď riešenie nie je v kompetencii župy, nemôžem zostať ticho. Som naozaj nahnevaný. A to hlavne preto, že k poškodzovaniu životného prostredia neprišlo zo dňa na deň, ale zjavne išlo o cielenú činnosť,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Zároveň upozornil, že občianski aktivisti na tento problém už tri roky márne upozorňovali kompetentné orgány.

Starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov Martin Chren informoval, že mu boli doručené fotografie vozidiel, u ktorých vzniklo podozrenie, že dovážali nebezpečný odpad: „Považujem tieto podozrenia za mimoriadne nebezpečné. Životné prostredie si musíme chrániť a nik si nesmie myslieť, že mu podobné veci môžu beztrestne prejsť. Všetky dokumenty odovzdávam zodpovedným úradom a polícii a verím, že vyšetria ako ich pravosť, tak aj pohyb daných vozidiel. Miestny úrad Ružinov nie je orgánom, ktorý by v tomto mohol konať, ale proti takýmto praktikám budeme bojovať z celých síl,“ vyjadril sa.

Podľa bratislavského župana Juraja Drobu je problém oveľa vypuklejší, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Oficiálne je podľa enviroportálu na území Bratislavského kraja evidovaných 256 environmentálnych záťaží, z toho 59 záťaží je potvrdených, 95 bolo identifikovaných ako pravdepodobných a 92 lokalít je sanovaných, resp. rekultivovaných. Podľa bratislavského župana Juraja Drobu sú ale oveľa vážnejším problémom nelegálne skládky. Obyvatelia v Bratislavskom kraji prostredníctvom aplikácie TrashOut nahlásili až 1898 nelegálnych skládok, pričom len 23% z nich bolo vyčistených.

Každá nezasanovaná alebo nesprávne zasanovaná environmentálna skládka ohrozuje vodu, pôdu, vzduch, ale aj biodiverzitu vrátane živočíchov žijúcich v jej blízkosti. Dôsledkom toho vznikajú u ľudí alergie, problémy s dýchacími cestami či rakovina.“ Droba preto v oblasti likvidácie nelegálnych skládok navrhuje vytvorenie širokej koalície proti nelegálnym skládkam. „Boj s nelegálnymi skládkami bol doteraz neúčinný. Potrebujeme preto spojiť  sily štátu, samosprávy, orgánov činných v trestnom konaní vrátane obyvateľov kraja, aby sme nelegálne skládky identifikovali, analyzovali ich vplyv na životné prostredie a tie najnebezpečnejšie environmentálne záťaže začali bezodkladne sanovať.“

Podľa Drobu a Chrena sa nebezpečné skládky riešia až vtedy, keď vznikne reálny problém. „Takýto prístup je absolútne nedostatočný. Prvoradou by mala byť prevencia, aby bolo možné vyhnúť sa škodlivým vplyvom environmentálnych skládok na životné prostredie,“ uzavreli bratislavský župan a starosta Ružinova.

OPRAVA: Pôvodne sme informovali, že skládka vznikla pri Vajnorskom jazere, správna lokalita je katastrálne územie Ivanky pri Dunaji.

***

Fotografie vozidiel, u ktorých vzniklo podozrenie, že dovážali nebezpečný odpad: