Neoznačené domy v Dúbravke dostanú list

923

Mestská časť Bratislava-Dúbravka začala roznášať list domom, ktoré nie sú označené v zmysle zákona. V teréne totiž zistila, že viaceré stavby na území Dúbravky nespĺňajú zákonnú povinnosť označenia stavieb súpisným a orientačným číslom.

Obyvateľov v liste vyzýva, aby si splnili zákonnú povinnosť označenia stavby súpisným a orientačným číslom.

V prípade akýchkoľvek otázok môžu kontaktovať organizačné oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, a to telefonicky na tel. čísle 02/69202538 alebo e-mailom organizacne@dubravka.sk.

Zdroj: Dúbravka