Nepiť je umenie. Suchý február maľuje Slovensko na triezvo

670

Nepiť je umenie! S týmto heslom štartuje ďalší ročník zdravotne osvetovej kampane Suchý február, ktorá pomáha širokej verejnosti preveriť jej vzťah k alkoholu a zmeniť zabehnuté návyky. Dôvodom je nadmerná spotreba alkoholu v SR. Rizikovo u nás pije viac ako 400 000 ľudí. Vlani sa podľa prieskumov v ČR zúčastnilo Sucháča viac než 13,5 % dospelej populácie. Zvládneme dosiahnuť na toto číslo aj na Slovensku? Ročník 2023 rámuje tému triezveho posúvania hraníc cez autentickú tvorbu a kreativitu.

Pravidlá sú jednoduché. Celý február ani kvapku alkoholu. Účastníci „Sucháča“ sa môžu registrovať k výzve na stránkach www.suchyfebruar.sk.

Záštitu nad podujatím prevzal aj Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

„Tento rok si môžete zasušiť viac, než kedykoľvek predtým. Máme pre účastníkov pripravené tematické oSušky a obrazy s unikátnou autorskou kresbou. Všetkých registrovaných účastníkov tiež opäť prevedieme celým Sucháčom od začiatku až do konca. Kúpou artovej oSušky podporíte našu dlhodobú činnosť na poli osvety, vzdelávania a prevencie rizikového správania,” vysvetľuje za organizátorov Petr Freimann, riaditeľ neziskovej organizácie Suchej únor, ktorá kampaň organizuje.

„Skúsiť mesiac bez alkoholu vyzerá na prvú dobrú jednoducho. Lenže v skutočnosti je za tým odvaha skúsiť niečo nové, schopnosť pozrieť sa úprimne sám na seba, sila vykročiť zo zabehnutých koľají a ísť svojou vlastnou cestou. To všetko sa dá povedať aj o umení: z diaľky možno žiadna veľká veda, ale vo chvíli, keď človek sám čelí prázdnemu plátnu, svetlu na javisku alebo bielej stránke, chápe hodnotu diela úplne inak. V Sucháči si myslíme, že svoje umenie môže objaviť každý – ak hľadá mimo vlastných hraníc všednosti a komfortu,“ opisuje tohtoročnú tému Petr Freimann.

Čo prinesie Suchý február svojim účastníkom?

Alkohol tvorivej duši skôr uberá na potenciáli

Vzťah alkoholu a umenia je hojne diskutovanou témou. Že alkohol tvorivej duši skôr uberá na potenciáli opisuje Ladislav Csémy z Národného ústavu duševného zdravia ČR (NUDZ): „Je alkohol inšpirujúcou múzou uvoľňujúcou imagináciu a tvorivú fantáziu, alebo deštrukujúcim démonom ničiacim tvorivý potenciál aj rodinné a sociálne vzťahy? Spomínam na tridsať rokov starú knihu Toma Dardisa o alkohole v živote a tvorbe štyroch veľkých amerických spisovateľov, Faulknera, Fitzgeralda, Hemingwaya a O’Neilla. Na začiatku ich tvorivej dráhy bol alkohol vnímaný ako benefit stimulujúci ich umeleckú produktivitu, postupne však viedol nielen k erózii ich talentu, ale aj k vážnym duševným poruchám. Výnimkou z menovanej štvorice bol len O’Neill, ktorý v 38 rokoch prestal piť a potom napísal svoje najslávnejšie hry. Aj u nás máme mnoho vynikajúcich umelcov, ktorí by mohli rozprávať (a niektorí aj rozprávali) o tom, čo im alkohol dal a vzal. Teším sa, že nás snáď niečo z toho obohatí v tohtoročnom ročníku Sucháča.”

Úľavové pitie je veľmi nebezpečné

Podobne o tejto téme hovorí aj Petr Popov, primár Kliniky adiktológie 1. LF UK a VFN v Prahe a predseda Sekcie pre alkohol a iné toxikománie Psychiatrickej spoločnosti ČLS JEP: „Medzi ľuďmi s tvorivým nadaním a ľuďmi výrazne senzitívnymi, nie je výnimočná vysoká pravidelná konzumácia alkoholických nápojov. Väčšina umelcov, ktorí majú skúsenosť s intenzívnym pitím, ale potvrdzuje, že alkohol, pokiaľ vôbec, na nich pôsobí pozitívne nie vo fáze inspirácie a vlastnej tvorby, ale ako relaxačný prvok. Prostriedok, ako sa naopak uvoľniť, resp. „vypnúť“. Pokiaľ ide o niekoho, kto má dispozíciu k nejakej forme duševnej poruchy, napr. úzkostnej, či depresívnej poruche, je takéto „úľavové pitie“ veľmi nebezpečné.”

Tvorivé konanie naopak môže hrať dôležitú úlohu v liečebnom procese, pokiaľ sa niekto na hranu akejkoľvek závislosti dostane. „Najčastejšie sa využíva arteterapia – kreatívna neverbálna terapia. Ide o veľmi účinný prostriedok, ako pracovať s využitím výtvarných techník a procesom tvorby. Tvorba môže byť pozitívnou alternatívou k sebadeštruktívnemu jednaniu a strate zmyslu života/existencie, ktorou sa závislosť na alkohole často prejavuje,” dodáva Popov.