Štartuje kampaň Suchý február, cieľom je vydržať mesiac bez alkoholu

5365

Na Slovensku žije 400.000 ľudí závislých od alkoholu a každý rok pribudne 6000 ďalších. Od pondelka 1. 2. sa preto začína kampaň s názvom Suchý február. Jej obsahom je výzva vydržať mesiac bez alkoholu. Skúsite to tiež?

Na každú osobu staršiu ako 15 rokov pripadá 11,5 litra čistého alkoholu za rok. Preventívna osvetová kampaň má pomôcť verejnosti preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť svoje zabehnuté návyky. V Českej republike sa uskutoční deviaty ročník kampane, na Slovensku bude prvýkrát

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať do výzvy na stránke www.suchyfebruar.sk, kde je možné nájsť tiež komplexný on-line test, ktorý môže poskytnúť účastníkom ďalší pohľad na to, ako na tom s pitím naozaj sú, a tiež kontakty na možné zdroje pomoci. Na Slovensku kampaň podporuje Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a Liga za duševné zdravie. Zdravotno-osvetová akcia pomáha slovenskej i českej verejnosti preveriť jej vzťah k alkoholu a zmeniť zabehnuté návyky. „Registrovaných účastníkov prevedieme mesiacom na suchu od začiatku do konca. Máme pre nich pripravené informačne aj zábavou nabité novinkové letáky a taktiež unikátnu knihu, ktorú sme vydali,“ informoval Petr Freimann, riaditeľ neziskovej organizácie Suchej únor, ktorá kampaň organizuje. Upozornil, že registráciou ľudia podporia nielen kampaň, ale predovšetkým ďalšiu činnosť na poli osvety, vzdelávania a prevencie rizikového správania. „A to nielen vo vzťahu k alkoholu, ale aj k ďalším návykovým látkam a závislostiam,“ dodal.

Na psychiatrických oddeleniach posteľových zdravotníckych zariadení bolo v roku 2019 pre duševné poruchy a poruchy správania uskutočnených 44.070 hospitalizácií, z toho najviac (26,5 %) si vyžiadala diagnóza s názvom porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu. Alkohol sa na Slovensku podieľa až na 8,3 % všetkej chorobnosti a úmrtnosti. Úmrtia spôsobené alebo značne ovplyvnené pitím alkoholu sa radia na druhé miesto, hneď po ischemickej chorobe srdca.

Zdroj: TASR, www.suchyfebruar.sk