Nežná Nežne +30 -30

1531

V novembri roku 1989 otvorila vtedajšia riaditeľka múzea Anna Dolská dvere vznikajúcej Verejnosti proti násiliu v Pezinku. Po 30 rokoch od tejto udalosti, dňa 14.11.2019 od 17.00 hodiny sme spomínali – slušne, čestne, nežne. Prišli naši bývalí kolegovia-zamestnanci pani Chudá, pani Milka Čajkovičová, pani Zlatka Hrnčírová, pán PhDr. Igor Zajac. Pozvanie prijali ľudia, ktorí stáli pri založení VPN v Pezinku a v Bratislave a boli aktívni pri udalostiach novembra 89.

Za stolom sedeli tí, ktorí mali chuť diskutovať. Moderovania sa ujal jeden z účastníkov novembrových udalostí v Šenkviciach, Pezinku a Bratislave pán Patrik Dubovský, ktorý si nielen pamätá, ale celý život si pamäť oživuje štúdiom a spracovávaním historických materiálov na ÚPN.

Pán Ján Hacaj, pán Roman Féder, Bohuš Konečný, Ľubo Janečka/Jačmeň, Paľo Boriš za VPN v Pezinku.

Páni Peter Zajac a Peter Tatár za VPN v Bratislave, pán Mikuláš Huba spoluautor ekologického materiálu BRATISLAVA/NAHLAS.

Páni Oliver Solga a Anton Urban ako členovia redakčnej rady novín Pezinská verejnosť.

Pán Fero Guldan zakladajúci člen novín Verejnosť, vychádzajúcich v Bratislave, večný rebel a strážca hodnôt ako sú pravda, viera, láska.

Pán Ján Štrba s fotoaparátom na spomienkovej akcii NEŽNÁ NEŽNE+-30, aj na novembrových udalostiach v roku 1989.

Pán Jozef  Šimeček z Modry, ktorý rovnako bol jedným zo zakladajúcich členov VPN v regióne.

Pán Dušan Fraňo za VPN Svätý Jur.

Pani Ida Konopová z Dolian.

Pán Milan Galanda, jeden z najmladších poslancov VPN, v rokoch 1990-1992 poslanec Slovenskej národnej rady.

Páni a dámy, ktorí si prišli vypočuť fakty, ale aj pocity z dní, ktoré nám dali slobodu a je na nás ako s ňou všetci naložíme.

Priateľská atmosféra presiaknutá pohodou a porozumením nás chvíľami vrátila o 30 rokov späť: spolupatričnosť, odhodlanie, viera, že všetko sa podarí. Podarilo sa nám zachovať spomienku aj na tých, ktorí už medzi nami nie sú, či prísť nemohli. Bodkou za štvorhodinovým večerom bolo prečítanie spomienok na novembrové udalosti od pána Laja Slimáka.

ĎAKUJEME, že ste prišli, zaspomínali, počúvali.

Pamäť sa nedá ukradnúť, spomienky, zážitky a životné postoje nejde skopírovať, ale môžeme sa snažiť žiť a napĺňať hodnoty ako tí, ktorí to dokážu. Sú skromní, čestní, vytrvalí, mierni, schopní postaviť sa strachu, neistote, spravodliví – disponujú správnou rovnováhou medzi vlastným záujmom a právami a potrebami iných. A neodmysliteľne k ich postojom patrí viera, nádej, láska.

Fero Guldan vždy hovorí: „Chcenie sa nedá kúpiť, ani predať. Je to to najvzácnejšie.“

Eva Trilecová – autor a koordinátor podujatia