Nová fasáda meštianskeho domu v Modre je hotová

538

Rekonštrukcia fasády neskororenesančného dvojpodlažného meštianskeho domu na Štúrovej v Modre je hotová. Bola realizovaná z vlastných zdrojov mesta a z dotácie Ministerstva kultúry SR na základe projektovej dokumentácie, stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava a dobových fotografií.

Obnova domu zo 17. storočia s jadrom zo 16. storočia sa začala v júli tohto roka. Na fasáde s bohatou štukovou výzdobou boli odstránené staré nátery a poškodené časti omietok. Okná, dvere, výklady a brána sú vymenené. Firma Želiar s.r.o. Bratislava, ktorá je zhotoviteľom diela, použila tradičné materiály a odborné postupy počas sanačných, izolačných a umelecko-remeselných prác. Obnovila a doplnila vápenné omietky, vyčistila a zrekonštruovala pôvodné štukové a kameninové výzdoby spolu s oplechovaním. Na zníženie vlhkosti vybudovala rozvody elektroosmózy a zaizolovala základy.

Rekonštrukcia fasády napravila nevhodné zásahy z druhej polovice 20. storočia do štukovej výzdoby, úpravy výkladov, vývodov plynového vykurovania či nevzhľadné osadenie skrine elektrického rozvádzača. Postupnou obnovou národných kultúrnych pamiatok sa snažíme zachovať historický ráz mesta v pamiatkovej zóne.

Projekt bol finančne podporený z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške 10 000 eur. Celková cena diela je 94 704 eur.

Zdroj: Mesto Modra; Foto: Lucia Mandincová