Nová materská škola v Malackách už privítala deti

1178

So začiatkom nového školského roka sa v Malackách rozšírili možnosti predškolskej výchovy detí. Spojená škola sv. Františka Assiského sa popri základnej škole a gymnáziu rozrástla o svoju tretiu organizačnú zložku. Je ňou škôlka, ktorá vznikla rekonštrukciou bývalých priestorov školského klubu a  jej oficiálny názov je Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie. 

Okrem vedenia mesta, školy, farnosti a zástupcov samosprávy boli na slávnostnom otvorení prítomní aj bývalý malacký dekan Ján Hudec a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.Bože, ty nám dovoľuješ slávnostne dať do používania toto dielo určené na výchovu a odovzdávanie ľudského poznania. Daj prosím, aby všetci, čo sa tu budú zhromažďovať, vždy hľadali pravdu a lásku,“ povedal v požehnaní biskup Haľko. 

Vekovo zmiešané triedy

Deťom slúžia nové moderné priestory, plné farieb a hračiek. Ako nás informovala zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu Martina Ambrušová, v troch triedach je spolu 54 detí: „Sú vekovo zmiešané, čo je zámer, pretože ani v bežnom živote sa nestretávame iba s rovesníkmi. Mladšie deti sa môžu veľa naučiť od starších, ale funguje to aj naopak. Vďaka tomu sa deti lepšie adaptujú a socializujú.“ Výchova a vzdelávanie v cirkevnej materskej škole sa koná v tzv. centrách. Znamená to, že celá trieda nerobí činnosti spoločne, napríklad všetky deti naraz nekreslia alebo nemodelujú plastelínu. „Jednotlivé centrá tvoria samostatné stoly oddelené nízkymi poličkami. Maximálne 6 detí tam vykonáva spoločnú aktivitu na danú tému, ktorú učiteľ vopred pripraví. Ide napríklad o matematicko-logické, tvorivé alebo komunikačné aktivity,“ vysvetlila M. Ambrušová. V jednotlivých centrách  si  bude môcť samo dieťa zvoliť činnosť či aktivitu, ktorej sa chce venovať. 

Prvá lastovička

Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie je zatiaľ jedinou cirkevnou škôlkou na Záhorí.Túžili sme mať škôlku v prostredí našej farnosti, aby sa formácia a dozrievanie mladého človeka realizovala už od najmladších rokov v prostredí hodnotných kresťanských ideí a princípov,“ zdôraznil D. Masarovič. Zároveň skonštatoval, že tento rok je z pohľadu školy historický. „Pripomíname si 30. výročie založenia cirkevnej základnej školy a 25. výročie založenia novodobého gymnázia.“ Primátor mesta vyzdvihol všetkých, ktorí sa na vízii škôlky a jej realizácii podieľali, od farnosti, cez zástupcov školy až po rodičov. „Nie je jednoduché prejsť od myšlienky až po realizáciu a otvorenie. Za tým sú hodiny a hodiny tvrdej práce. Táto škôlka je pre mesto a cirkevnú školu novým spojivkom. Prvotný mandát na vznik škôlky, ktorá nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, dalo mestské zastupiteľstvo. Bol to odvážny krok, avšak odôvodniteľný,“ zdôraznil Juraj Říha. 

Novú škôlku a jej deti čaká pestrý komunitný život, zapájanie sa do charitatívnej činností, zaujímavé krúžky a dokonca vlastná záhradka. Sprievodcami detí sú kamaráti Terezka a František – dve kreslené postavičky inšpirované sv. Františkom z Assisi a sv. Terezkou z Lisieux. Budú zároveň aj pomocníkmi učiteliek pri práci, výchove a riešení rôznych situácií, ktoré detský svet prinesie. 

Zdroj: malacky.sk