Nová turistická a bežecká trasa. Pozrite sa, čo na vás čaká

2391

Ako vianočný darček pre návštevníkov lesoparku sprístupňujú Mestské lesy nový, 3km dlhý úsek turistickej trasy od Sparísk nad Peknou cestou v smere na Biely kríž. Trasa je alternatívou k rušnej asfaltke, ktorú využívajú peší turisti spolu s množstvom cyklistov a vznikajú tu konfliktné situácie. Vo voľné dni je tu už príliš plno, pre peších sme preto vybudovali samostatný chodník lesom, kde nájdu pokoj a kľud.

  • nová trasa je určená pre peších turistov a bežcov
  • je možné využívať prvú polovicu trasy, ktorá už je dokončená
  • do začiatku rekreačnej sezóny dokončia Mestské lesy aj zvyšný úsek v smere na Biely kríž
  • počas prechádzky môžete pozorovať pestrosť lesoparku. Nájdete tu osamelé staré duby, bukové porasty osviežené ihličnanmi, brezový hájik s mokraďami, ale aj lúčky či otvorené slnečné priestranstvá
  • trasa bude súčasťou Štefánikovej magistrály
  • režim na asfaltovej ceste zostane rovnaký tj. zmiešaná cesta pre peších, cyklistov a autá údržby lesoparku
Mostík cez potok pri Spariskách. Drobné rekreačné prvky si vyrábajú Mestské lesy v Bratislave svojpomocne a z lokálneho dreva.

Trasa sa začína na Spariskách pri infotabuli a nateraz končí na Prostrednom vŕšku, kde sa pripojíte na pôvodnú asfaltku v smere Biely kríž (červená značka). V teréne je trasa dočasne označená šípkami na stromoch a drevenými kolíkmi v zemi, kým nebude hotové klasické turistické značenie. Na projekte spolupracoval aj krajský cyklo-koordinátor a zamestnanec župy Ladislav Findl.

Ak rozmýšľate, kam sa vybrať cez Vianoce na prechádzku, tak toto je to pravé miesto.

Nový chodník vedie aj po starých lesných zvážniciach, ktoré Mestské lesy pokosili a spriechodnili od popadaných stromov. Nové úseky odhrabali od lístia, šetrne a bez narušenia pôdneho krytu.
Začiatok nového úseku – Spariská nad Peknou cestou. Jedná sa o pokračovanie červenej turistickej značky od Kamzíka v smere Biely kríž, od tohto miesta išla trasa pôvodne po asfaltke.
Na križovatkách lesných ciest je nová trasa dočasne značená takýmito kolíkmi v zemi a šípkami na stromoch. Na jar bude vyznačená riadnym turistickým značením.
Fialovou farbou je vyznačená plánovaná prekládka červenej turistickej značky. Aktuálne je hotový úsek od Sparísk po Prostredný vŕšok, polovica trasy.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave