Nové Mesto: Ako bude vyzerať Dom služieb pre Kramáre?

1384

Takto by mal vyzerať nový Dom služieb pre Kramáre, ktorý vznikne rekonštrukciou budovy VÚB Akadémie na Vlárskej ulici. Vizualizácie zverejnil starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý na sociálnej sieti.

„Podarila sa nám dôležitá vec. Vlastník VÚB Akadémie na našu žiadosť upustil od pôvodného zámeru zbúrať budovu a postaviť tu 5-podlažný polyfunkčný objekt. Dohodli sme sa s ním, že miesto toho vybuduje z VÚB Akadémie Dom služieb pre Kramárčanov s predajňou potravín, drogériou, lekárňou či predajňou dennej tlače,“ približuje starosta.

Podpísané memorandum okrem toho prináša pre miestnu komunitu aj benefit týkajúci sa parkovania. Investor dá Kramárčanom z bezprostredného okolia k dispozícii 27 parkovacích miest pri Dome služieb, ktoré budú môcť bezplatne využívať od 20:01 hod. do 7:59 hod. 

Zdroj: Rudolf Kusý