Nové Mesto chce zaviesť príspevok pre dieťa v súkromnej materskej škole

874

Bratislavské Nové Mesto zavedenie od budúceho školského roka nenávratný finančný príspevok pre rodičov, ktorí z kapacitných dôvodov umiestia svoje dieťa do súkromnej materskej školy. Pôjde o sumu 80 eur mesačne. Miestne zastupiteľstvo to schválilo v novembri. Príspevok je súčasťou opatrení, ktorými sa mestská časť snaží pomôcť deťom v škôlkach a ich rodičom.

Miestny úrad pôvodne prišiel s návrhom 100 eur, poslaneckým zborom nakoniec prešla znížená suma 80 eur. „Suma je pre mňa nepríjemným prekvapením. Je to hanba,“ skonštatoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Podotkol, že aj suma 100 eur je pri súčasných cenách malou pomocou, odráža však možnosti, ktoré samospráva má. Pre narastajúcu infláciu nevylučuje, že na niektorom z ďalších rokovaní bude žiadať zvýšenie sumy na pôvodne dohodnutých 100 eur.

Príspevok na súkromnú škôlku chce mestská časť začať poskytovať od školského roka 2022/2023. Požiadať oň budú môcť zákonní zástupcovia s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Novom Meste, ktoré z kapacitných dôvodov nedostali miesto v niektorej zo škôlok mestskej časti. Zámerom samosprávy je pomôcť všetkým rodinám s priemerným príjmom, ktorých deti dovŕšili do konca augusta vek troch rokov.

Finančný príspevok je súčasťou súboru opatrení. Patrí k nim aj viac financií pre materské školy, projekty rozšírenia viacerých škôlok a zvýšenie kapacít či hľadanie vhodného pozemku (nehnuteľnosti) pre vybudovanie novej materskej školy pre Kramáre, Kolibu a štvrť okolo Tupého ulice.

Mestská časť podotýka, že zvyšovanie kapacít v materských školách je jej každoročná priorita. Pripomína otvorenie dvoch nových škôlok či rozšírenie kapacít ďalších nadstavbami či rekonštrukciami priestorov. „Žiaľ, hygienické normy a obmedzenia Úradu verejného zdravotníctva nám veľa z týchto miest zoškrtali a v školskom roku 2021/2022 nebolo preto možné prijať viac ako 200 detí s trvalým pobytom v Novom Meste,“ približuje miestny úrad. Balík opatrení má problém vyriešiť v priebehu dvoch rokov.

Podobný príspevok poskytuje napríklad Petržalka, ktorá má odsúhlasených 90 eur mesačne.

Zdroj: TASR