Nové Mesto hľadá nezaočkovaných dobrovoľníkov na zisťovanie protilátok proti ochoreniu Covid-19

1011

Nové Mesto hľadá dobrovoľníkov nezaočkovaných proti ochoreniu Covid-19, ktorí sa zúčastnia štúdie na zisťovanie prítomnosti a hladiny protilátok vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2. Cieľom štúdie je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov vybraných regiónov Slovenska voči ochoreniu Covid-19. Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na základe zadania Ministerstva zdravotníctva SR.

Každý účastník poskytne pár kvapiek krvi z prsta a absolvuje krátky dotazník. Odber krvi z prsta realizuje zdravotnícky pracovník alebo študent 4.-6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Je to zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne významné riziko.

Zber vzoriek krvi a údajov od účastníkov štúdie prebieha v spolupráci s miestnym úradom a uskutoční sa v stredu 3.11. v budove Konskej železnice na Krížnej 33 v čase 14:00-18:00.

Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu však účastníci štúdie obdržia informáciu o prítomnosti a hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere.

Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

  • trvalé bydlisko v mestskej časti Nové Mesto,
  • vek 12 a viac rokov,
  • nezaočkovaný/á proti Covid-19,
  • súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) – v prípade maloletého účastníka štúdie (12-17 rokov), súhlas podpisuje zákonný zástupca.

V prípade záujmu kliknite TU a vyplňte registračný formulár. Kapacita účasti dobrovoľníkov je limitovaná. V mestskej časti Nové Mesto plánujú zdravotníci odber 200 vzoriek vo veku od 12 rokov. V prípade, že budete zaradení medzi dobrovoľníkov, príde vám potvrdzovací e-mail. Rovnako vám príde správa, ak už budú kapacity naplnené.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto