Nové Mesto pokračuje v inventarizácii stromov a kríkov

577

Bratislavské Nové Mesto pokračuje druhou fázou inventarizácie stromov a kríkov, chce poznať zdravotný stav svojich drevín. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke i sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila mapu lokalít, ktorých sa inventarizácia týka. Ďalšia fáza je naplánovaná na budúci rok.

„V uliciach mestskej časti môžete stretnúť pracovníkov, ktorí budú merať rozmery jednotlivých drevín, zhodnocovať ich zdravotný stav, stabilitu a vitalitu, v prípade potreby navrhovať spôsob ich ošetrenia a zároveň zabezpečia fotodokumentáciu všetkých stromov,“ približuje samospráva.

Službu zabezpečujú odborní pracovníci spoločnosti T-MAPY s príslušným povolením mestskej časti. Na inventarizácii sa podieľajú záhradní architekti, záhradníci i arboristi. „Žiť v meste je pre strom náročné a my chceme, aby žili čo najdlhšie. Preto stromy nielen sadíme, ale sa o ne aj staráme a snažíme sa im pomôcť,“ poznamenal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Po skončení inventarizácie budú získané dáta dostupné na mapovom portáli mestskej časti. Implementované budú aj do 3D modelu a poslúžia ako podklad k vytvoreniu aktuálneho dokumentu starostlivosti o zeleň na území Nového Mesta.

Zdroj: TASR, Bratislava-Nové Mesto