Nové Mesto pomôže vianočným príspevkom vyše 160 obyvateľom

801

Nové Mesto pomáha svojim občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, aj pred blížiaci sa Vianocami. Pred sviatkami im v týchto dňoch vyplatí jednorazový vianočný príspevok, na ktorý mestská časť vyčlenila celkovo 7700 eur.

„Príspevok dostane 166 sociálne slabších Novomešťanov, jeho výška sa pohybuje od 30 do 150 eur. Závisí to od toho, či ide o jednotlivca alebo rodinu. Som veľmi rád, že v čase, kedy inflácia je najvyššia od roku 2011, rastú ceny potravín, spotrebného tovaru, energií, či bývania, vieme pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú a spríjemníme im takto vianočné obdobie,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Vianočný príspevok dostane 20 rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo ktoré majú deti zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť. O príspevok požiadalo aj 16 obyvateľov, ktorí sú nezamestnaní a poberajú dávku v hmotnej núdzi z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Najväčšiu skupinu žiadateľov o vianočný príspevok tvorí 130 osamelých, nepracujúcich dôchodcov, ktorých dôchodok nepresahuje hranicu dvojnásobku životného minima, čo predstavuje v tomto roku 436,12 €.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto