Nové Mesto zmapovalo stav vyše 13.000 stromov na svojom území

786
Zdroj: banm.sk

V prvej fáze komplexnej pasportizácie verejnej zelene v bratislavskom Novom Meste preverili stav viac ako 13.000 stromov a vyše 1000 krovín. Inventarizácia trvala od mája do novembra a jej výsledky prinášajúce detailné informácie o zdravotnom stave stromov zverejnila mestská časť na portáli mapy.banm.sk.

Starosta mestskej časti Rudolf Kusý spresnil, že pasportizácia zaznamenala stav v takmer celom katastrálnom území Nového Mesta, hlavne v zastavanom území, inventarizáciou prešli všetky materské a základné školy. Ďalšia fáza pasportizácie zelene bude pokračovať na jar na Kramároch a počas roka 2022 by malo byť dokončené katastrálne územie Vinohrady.

„Pasport zelene je strategický materiál s detailnými informáciami o tom, kde aký strom v Novom Meste rastie. A v konečnom dôsledku je to nástroj na optimalizáciu nákladov na prevádzku, údržbu a rozvoj majetku mestskej časti,“ zdôraznil novomestský starosta Rudolf Kusý s tým, že pasportizácia umožní lepšie sledovanie zdravia jednotlivých stromov a lepšie plánovanie novej výsadby.

„Momentálne pracujeme na vývoji GIS aplikácie na údržbu zelene, ktorá uľahčí individuálnu starostlivosť o zeleň. Aplikácia by mala fungovať medzi miestnym úradom a EKO-podnikom VPS, ktorý pre nás vykonáva údržbu v teréne,“ doplnil GIS koordinátor z oddelenia životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Peter Kollárik. Prostredníctvom tejto aplikácie by mal byť pasport zelene neustále aktualizovaný o zásahy a práce, ktoré sa urobili, či už to budú orezy alebo výsadba nových stromov.

Zdroj: TASR