Nové Mesto zvyšuje pomoc sociálne slabším

643

Nové Mesto zvyšuje finančnú pomoc novomestským novorodencom zo sociálne slabších rodín. Keď dnes dostávajú všetky bábätká, ktorých mamička má trvalé bydlisko v mestskej časti minimálne jeden rok (pred narodením dieťatka) príspevok vo výške 100 €, v prípade rodín s nižším príjmom to bude po novom 200 €. Zvýšenie schválilo miestne zastupiteľstvo.

„Mestská časť tak zohľadňuje sociálnu situáciu rodín ktorá sa v tejto dobe neustále zhoršuje. Týmto sa dosiahne adresnejšia podpora sociálne slabších rodín,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti. Na príspevok pri narodení 200 € bude mať nárok rodina dieťaťa, ktorej preukázaný mesačný príjem po zdanení neprevyšuje sumu 822 € na dospelú osobu. Výpočet bol stanovený ako jedna polovica 3,5-násobku súm životného minima pre dvojicu s jedným nezaopatreným dieťaťom. Platnosť zvýšenia príspevku pri narodení bude dňom jeho schválenia.

Žiadatelia budú informovaní o možnosti poskytnutia vyššieho príspevku pri podávaní žiadosti, pričom v prípade záujmu o príspevok vo výške 200 € budú povinní doložiť doklady o príjme rodiny. Od 1. januára 2022 sa zvyšujú aj všetky jednorazové finančné príspevky, ktoré mestská časť poskytuje žiadateľom – a to o 50 €.

V prípade žiadostí o sociálne príspevky kontaktujte sociálne oddelenie mestskej časti TU.

Zdroj: Bratislava-Nové Mesto