Nové opatrenia vlády SR v boji proti koronavírusu

12761
Ilustračný obrázok

Vláda prijala nové opatrenia súvisiace s ochranou zdravia v boji proti novému ochoreniu COVID-19. Do platnosti vstúpia už zajtra, t. j. v pondelok 6. apríla,  ráno o 7.00 h. V sobotu o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Jedným z opatrení je napríklad to, že každý, kto vstúpi na územie SR po tomto čase, musí ísť do izolácie do určených zariadení na dobu, ktorá je nevyhnutná na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19. Ak bude výsledok testu negatívny, nariaďuje sa tejto osobe domáca izolácia na 14 dní. Tú musia dodržiavať aj osoby, žijúce v spoločnej domácnosti.

Nariadenie izolácie v štátom určených zariadeniach sa však nevzťahuje na tieto osoby: tehotné ženy, osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu, osoby s onkologickým, psychiatrickým ochorením, ťažkou poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby s inými závažnými zdravotnými stavmi či osoby, ktoré na území Slovenska požívajú diplomatické výsady a imunitu. Týmto osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Zároveň maloletým osobám, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky bez sprievodu, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní, ktorú musia dodržiavať aj osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.

Osoby, ktoré po pondelkovom ráne vstúpia na územie Slovenska, musia túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo elektronicky svojmu všeobecnému lekárovi alebo pediatrovi. Tí musia následne vystaviť potvrdenie o práceneschopnosti (PN) z dôvodu karantény pre ochorenie COVID-19.

Opatrenia neplatia napríklad pre vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru, posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie SR pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie SR, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu a ďalším. Títo ľudia sú však povinní v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia nového koronavírusu bezodkladne túto skutočnosť oznámiť telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje, aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta, aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky, čiže respirátory typu FFP2 alebo FFP3, ochranné okuliare, rukavice a používali dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk.

Zdroj: UVZSR