Nový cykloprojekt spája župu, vodohospodárov, Senec a susedné obce

1020

Cyklochodník, ktorý doteraz končil v Novej Dedinke, pôjde popri brehu Čiernej vody až do Kráľovej pri Senci.

Možnosť využívania brehov vodných tokov pre rozvoj cykloturistiky a cyklodopravy dáva šancu projektom na budovanie nových cykloturistických a cyklodopravných trás. Nové možnosti inšpirovali vedenie obcí Nová Dedinka, Tureň, Kráľová pri Senci a mesta Senec, aby sa s podporou BSK pustili do projektu výstavby pokračovania cyklochodníka končiaceho v Novej Dedinke. Nový úsek by mal byť vedený popri brehu Čiernej vody do Kráľovej pri Senci cez Tureň a Senec, s možnosťou potiahnuť trasu až k Včelárskej paseke, kde by sa chcel na túto trasu napojiť aj Trnavský kraj.

Z tohto spojenia vznikol pracovný názov projektu Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK. Všetci zainteresovaní ponúkajú, okrem manažovania výstavby svojho úseku cyklotrasy, aj ďalšiu pridanú hodnotu. Koncom tretieho júlového týždňa sa uskutočnilo dôležité stretnutie všetkých zainteresovaných strán. Predstavitelia obcí a mesta Senec sa dohodli, že svoj zámer uskutočniť projekt Cyklochodník Čierna voda – DeTuSeK vyjadria v memorande pre BSK, ktorý bude ich oficiálnym podkladom spolupráce v ďalšej fáze prípravy projektu, nielen so župou, ale i s ďalšími organizáciami. Stretnutie pokračovalo priamo v teréne. Účastníci nasadli na bicykle a prešli celú pripravovanú cyklotrasu až po Včelársku paseku.

Viac o pripravovanom projekte nájdete TU.